• 19 נובמבר 2017
יצאת סטייליסט - בנגב
אנשי השנה 2016
פרויקט ראשי הרשויות
מגזין בריאות
מהברנז'ה