• 27 ספטמבר 2017
יצאת סטייליסט - בנגב
אנשי השנה 2016
פרויקט ראשי הרשויות
מגזין בריאות
מהברנז'ה

אבי גבאי

27.09 | באר שבע | ₪ 0

חנן בן ארי

24.10 | באר שבע | ₪ 129

פופ בריטי

26.10 | באר שבע | ₪ 199

ריטה

07.12 | באר שבע | ₪ 229